Home

Ellentétes jelentésű szavak 3 osztály

Ellentétes jelentésű szópárok feladatok Alkoss ellentétes szópárokat, amelynek egyik tagja a jó! Alkoss ellentétes szópárokat, amelynek egyik tagja a erős Ez az első magyar online ellentétszótár (más néven antonimaszótár), ami a keresett szavak és kifejezések ellentétes jelentésű megfelelőit tartalmazza. A szótár az egyes szavak szótári alakjaival, azaz toldalék nélküli változataival működik a leghatékonyabban 3. osztály Magyar nyelvtan - Igekötős igék - Igeidők - Melyik hiányzik? (j vagy ly) - Pörgess és írj - rokon értelmű szavak - Kakukktojás - Mondatfajtá

Magyar 3. osztály Kedves Gyerekek! Ezen az oldalon gyakorlófeladatokat találtok témakörönként. Berg Judit: Rumini: Ellentétes jelentésű szavak: Tedd próbára a tudásodat! Itt találod a játékot! Akasztófa játék az ellentétes jelentésű szavak gyakorlásához Oktatóprogramok: Magyar/3. osztály: Én, Te, Mi: Olvasóka: Szövegértés: Anyám tyúkja: szókincsfejlesztés: Ismeretközlő szövegek: Versenyfeladato Az Ellentétes jelentésű szavak adatbázisa a magyar szókincs elemeit a szavak ellentétes jelentése alapján rendszerezi. 13700 vastag betűs címszó ellentétes jelentésű szavait sorolja fel a következő három szempont alapján: A szavak között a résztvevők nézőpontjából rajzolódik ki az ellentétes viszony Ellentétes jelentésű szavak - kicsit más megközelítésben Az ellentétes jelentésű szavak tanításához formabontó módon használható ez a vers. Íme egy lehetséges tevékenységsor. Először ismerkedjenek meg a verssel a gyerekek, mint egésszel és így értelmezzék, elemezzék Ellentétes jelentésű szavak : Hasonló alakú szavak : 16 p. Válassza ki a helyes alakváltozatot! a. Mindenki kipihente az előző napi (fáradtságát, fáradságát) miért különleges a hangalak és a jelentés összefüggése szempontjából a hangutánzó vagy a hangulatfestő szavak csoportja? (2 pont) 3. Válassza ki az.

Nyelvtan - 3. osztály Sulinet Tudásbázi

ellentetszotar.hu - Ellentétszótá

3 jelentésű szavak fórum, 47 vélemény és hozzászólás. Fórum, tapasztalatok, kérdések, válaszok - még a megegyező jelentésű szavak sem cserélhetők fel egymással minden esetben. 77. óra (05. 15.) Ellentétes jelentésű és hasonló alakú szavak - az ellentétes jelentésű szavak hangalakja eltérő, jelentése pedig ellentétes egymással. jelölésük: H<->J - a hasonló alakú szavak jelentése eltérő, hangalakjuk azonban. Szinonim vagy ellentétes jelentésű szavak összetételek 3. határeset: álikerszók: dúl-fúl, csapot-papot. SZERVETLEN ÖSSZETÉTELEK Nem grammatikai alapú szókapcsolatból jöttek létre. Úgyhogy, éspedig, nemrég, máris, hiszekeg

3. Olvasástechnikai tréning (szófejlesztés) Olvassátok fel a szóoszlopokat! Segítenek az ismétlõdõ szavak! leves nadrág szem leveses nadrágszíj szemvillanás levesestál nadrágszíját szemvillanásnyit ÓRAVÁZLATOK - 3. osztály Megjegyzések az 1. óravázlathoz A szöveg elsõ részét a tanító mutatja be, a második.

Téma: Rokon értelmű és ellentétes jelentésű szavak Tanító: Lakatos Boja Márta 5.a osztály Osztályfőnök: Konczosné Nagy Némedi Gabriella. Nyelvtan Az ellentétes jelentésű szavak - tk 84. oldal Vázlat a füzetbe: Az ellentétes jelentésű szavak hangalakja eltérő, jelentésük egymással ellentétes fehér - fekete jön - megy lassú - gyors Mf. 88 Nyelvtan munkatankönyv 2. I. félév. A magyar nyelvtan tanulását érdekessé, játékossá teszi a gyerekek számára.; Az új ismereteket a megtapasztalással és példaszövegekkel alapozza meg.; Nagyon hangsúlyos a helyesírás tanítása. Minden leckében bőséges helyesírási gyakorlat található, a munkafüzet végén lévő szójegyzék lehetőséget ad az önellenőrzésre.

Téma: Rokon értelmű és ellentétes jelentésű szavak Tanító: Lakatos Boja Márta. Téma: Rokon értelmű és ellentétes jelentésű szavak Tanító: Lakatos Boja Márta Magyar nyelv, 3. osztály, 13. óra. 2020-04-15 . 08:18 . Forrás. Pannon RTV. 5.b osztály Osztályfőnök: Pintér Erika. Oldalak. Főoldal; Az ellentétes jelentésű szavak. Keresd meg a tankönyved 118. oldalán az ábráját! Rajzold le a füzetedbe a cím alá! Másold le a tk.:125. o. Tollbamondás 20. szövegét! Az ellentétes jelentésű. Városaink (A térkép forrása:https://d-maps.com/carte.php?num_car=2287&lang=en

Rokonértelmű szavak: szinonímák. Azonos jelentésű, különböző hangalakú szavak Pl: kutya-eb, kerékpár- bicikli Hasonló jelentésű szavak Pl: rohan-szalad, kiabál-ordít-üvölt. Hasonló alakú szavak: hasonló hangsor, de eltérő jelentés Pl: helység-helyiség, fáradság-fáradtsá 5. osztály tantárgy követelmény magyar • hasonló alakú szavak, ellentétes jelentésű és rokon értelmű szavak, egyjelentésű, többjelentésű és azonos 3.Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk -a regény kora, amelyben keletkezett, a regény fogalma. 3. Završni dio - Befejez rész Énekeljünk: Száraz tónak nedves partján Tk. 53/7. Házi f.: Gyűjtsünk példákat a tanult szócsoportokra a dal szövegéből. Saját példákkal egészítsétek ki a hiányzókat. 1. táblakép: Az ellentétes jelentés szavak hangalakja eltér , jelentésük egymással ellentétes. H J kics Szavak jelentése, szófaji ismeretek (ige, főnév, melléknév, számnév) A tananyag tankönyvi kapcsolódása (bibliográfiai adatokkal): Dr. Rédeiné Szécsényi Dóra (2003): Magyar nyelv 3. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 28-36. Fülöp Mária - Szilágyi Ferencné (2005): Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv 3. osztály (3) A poláris antonimák, például jó vs. rossz fokozhatók, f+ (x, y) g+ (y, x). Itt is ellentétes jelentésekről van szó, de ezek között átmenetek is léteznek, számos fokozat. A fokozatbeli ellentétek egy skála két végpontját jelölik

3. osztály Nyelvtan - Tananyago

 1. iLÜK. Játékos anyanyelvi feladatok 4. osztály (Legyél Te is LÜK bajnok!) LDI553. Könyv / LÜK /
 2. ta alapján! Minta: Ú K = ÜL (Az ábécében az Ú betűt követi az Ü, a K betűt pedig az L.) Sz Dzs Q Ű =.. 2. a) Az alábbi szavak közül karikázd be annak a betűjelét, amelyiknek a jelentés
 3. Római Birodalom (1) szólások (1) 1. világháború (1) 1956-os forradalom (1) 5. nyelvtan (1) 5. osztály (36) 6. osztály (29) 7. osztály (24) 8. osztály (12) Ábel a rengetegben (1) Arany János (2) Árpád-ház (1) árpád-ház (1) A két világrendszer versengése (1) A koppányi aga testamentuma (1) A Vöröstorony kincse (1.
 4. dkét tagja toldalékolható, pl. sír-rí - sírnak-rínak
 5. Ellentétes jelentésű szavak (Szókincsbővítés) 3.- ähnliche App erstellen. ähnliche App erstellen Kopie dieser App erstellen neue leere App mit dieser Vorlage erstellen weitere Apps mit dieser Vorlage anzeige
 6. 5. Hasonló hangzású szavak: Más a szavak jelentése, de a hangalakjuk hasonlít egymásra. Jelölése: H - J Pl. helység - helyiség (egy település) (egy házon belüli helység) H - J 6. Ellentétes jelentésű szavak: Más a szavak hangalakja, a jelentésük pedig ellentétben áll egymással

Osztályblog: Magyar 3

 1. Az osztály saját jelrendszerének megtervezése, elkészítése. Mondókák, kiszámolók gyűjtése, szótagolása. Az ellentétes jelentésű szavak (kiegészítő tananyag) Ellentétes jelentésű szópárok gyűjtése. Szabályfelismerés, szabályjátékok, rejtvények
 2. * Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2020.03.31 és 2020.10.15 között
 3. ellentétes jelentésű szavak (antonímák) (pl.: érdekes - unalmas) A szójelentés változása. bővülés: az adott hangalakhoz újabb jelentés kapcsolódik (pl. nyomtat, ír) szűkülés

Magyar 3. osztály

 1. TK. 84.o. olvasd el a magyarázatot! 3. feladat Ezt másold le a füzetbe ! Az ellentétes jelentésű szavak Ellentétes jelentésű szavaknak nevezzük azokat a szavakat, amelyek hangalakja eltérő, jelentésük pedig ellentétes egymással
 2. 3. karóra, legelőre, mente, karizma 4. körte, zöld, vezet, toll. Többjelentésű szón azokat a szavakat értjük, amelyeknek a hangalakjához két vagy akár több jelentés is társul, és a szavak különböző jelentései között valamilyen összefüggés található
 3. Figyelem! A beküldött szavakat, kifejezéseket csak akkor fogadjuk el ebben a szócsoportban, ha beleillenek az alábbi példamondatba: Nagyon sok ellentmondás van a szövegben, ezért valószínűleg ezt csak kitalálta valaki
 4. 2. osztály. Pártaláló (Megtalálod a hasonló jelentésű szavakat) Mondatrészek (A kérdésekre válaszolva rendezd a mondatok szavait) Ellentét (Rátalálsz a szavak ellenkezőjére) Mondatalkotó (Alkoss mondatokat, szavakkal, irásjelekkel) 3. osztály . Ellentétek (Ellentétes értelmű szavak párosítása) Igeragozás (Egyeztesd.
 5. Okostanköny
 6. Temesi Viola: Magyar ellentétszótár - Ellentétes jelentésű szavak szótára, A Magyar ellentétszótár a magyar szókincs elemeit a szavak ellentétes jelentése alapján rendszerezi. A magya

ELLENTÉTES JELENTÉSŰ SZÓ Vegyes hangrendűek lehetnek a következő típusú szavak: - azok az ősi szavak, amelyekben -e, -é, -i, -í hang van (ezeknek valaha volt mély változata is) - az összetett szavak - 3 mássalhangzó áll egymás mellett • 2 azonos (hosszú Gyakorlófeladatok, oktatóprogramok, hasznos linkek a magyar nyelv tanításához alsó tagozaton. Első osztályos magyar interaktív feladatok, digigális tananyagok gyűjteménye

A szavak jelentése. 3. osztály. azonos alakú egyjelentésű rokon értelmű. 6. Milyen típusú szó a dob? 8. Folytasd a rokon értelmű szavak felsorolását! Legalább 3-at írj ; 3. osztály Nyelvtan ; A rokon értelmű szavak. A magyar nyelvben rengeteg szó található, és van köztük jópár, amelyeknek ugyan különbözik a. 5.b osztály Osztályfőnök: Pintér Erika. Oldalak. Főoldal; Ellentétes jelentésű szavak . Hangutánzó szavak . Hangulatfestő szavak Hasonló alakú szavak Nézd meg az alábbi videót! HANGALAK ÉS JELENTÉS. Füzetedbe írd a következőket: A szavak alakja és szerkezete Rokon értelmű szavak gyakorlása Nyelvtan - 3. osztály Sulinet Tudásbázi . közmondást! 9.Találd meg a következő szavak ellentétes értelmű párját, a beírt szavak kezdőbetűíből egy ismert mesehős nevét olvashatod ki ! 8+2 pont szavak - szófaj 3. - Kakukktojá rokon értelmű szó szinonimái: hasonló jelentésű. Cimkék: videotanar.hu, Farkas Eszter, ellentétes jelentésű szavak, rokon értelmű szavak, hangfestő szavak, hangutánzó szavak.: A videó a hangalak és jelentés témakörében 4 csoporttal ismertet meg, bemutatva azok ábráját, esetleges tudományos megnevezését és típusait 2014. febr. 3. 2544 néző. 5.osztály 6.osztály 7.osztály 8. osztály digitális dualizmus efop 3.2.3-17 első világháború Hellász hidegháború hon- és népismeret irodalom kommunizmus középkor magyar történelem második világháború nkp nyelvtan ókor őskor reformkor róma szófajok Toldi történelem újkor vegyesház versen

Ellentétes jelentésű szavak gyűjtése Szép-csúnya, okos-buta, széles-keskeny, hosszú-rövid, görbe-egyenes, édes-savanyú, fehér-fekete, kicsi-nagy Fele sem igaz /Lásd: K/1 / A szövegben olvasható szavakból állnak a kérdések. Minden szóhoz három meghatározás tartozik, melyekből csak egy az igaz 3.b osztály Osztályfőnök: Csikós Andrea. Másold le a következő szavak közül a mellékneveket! Figyelj a helyesírásra! LEGJOBB, BALATON, LEGELŐ, GYORSABB, CSENDESEN, SZÉPÍT, CSOBBAN, GYORSAN, BORÍTÉK, HELYES, LEGERŐSEBB, VOLTUNK, SZERET, GYÖMBÖLYÍT, Írd le a szavak rokon értelmű megfelelőit és az ellentétes. 2020. május 25. Az óra anyaga Mészáros Ritával együttműködve készült. Tünde néni Köszönöm, hogy most is becsületesen megoldottál minden feladatot. Legyél nagyon büszke magadra! Írd fel a 4. számot, és másold le valamelyik mondatpárt, ami azonos alakú szópárt tartalmaz! Az utolsó sorba írd fel a nevedet, és küldjétek el nekem a munkádról a képet! Győződj meg. A hangalak és a jelentés viszonya alapján a szavak egyjelentésűek, többjelentésűek, rokon értelműek, egyalakúak, többalakúak, azonos alakúak, hasonló alakúak és ellentétes jelentésű lehetnek. II.) A szavak csoportosítása a hangalak és a jelentés viszonya alapján 1.) Egyjelentésű szavak. A hangsor csak egyetlen. szavak helyes ejtése, helyes leírása Környezetismeret: Szógyűjtés a vízpartról Mf. 3. oldal 2. Ismételjünk! A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása kommunikáció: írott és nyomtatott betűkről fejlesztése, halott szöveg Hibásan lejegyzett szavak javítása, leírásuk helyesen Rövid és hosszú magánhangzós szavak.

Ellentétes jelentésű szavak adatbázisa Digitális Tankönyvtá

10. Írd a szavak mellé az ellentétes jelentésű párjukat! 4 p este - vékony - húz - vidám - Összesen: 80 pont. Title: Év végi felmérő magyar nyelvtanból, 3. osztály Created Date Húzd alá a szavak közül kékkel a cselekvést, pirossal a történést, zölddel a létezést jelentő igéket! 5. Írd le az igék ellentétes jelentésű párját! sír - _____ jön - _____ Matematika május 18. hétfő 3. osztály. A téglalap és a négyzet kerülete 3 táblák:layout :37 Oldal Alsó hurokhoz felső hurok és a t kapcsolása 13. Alsó hurokhoz az e vagy é kapcsolása Szóvégi -u, -ú, -ü,-ű pótlása Főnevek csoportosítása Mondatvégi írásjelek pótlása Szókapcsolatok másolása J vagy ly pótlása a szavakban Találós kérdések írása emlékezetből Szavak gyűjtése kérdőszók segítségével 14

Video: játszani is engedd: Ellentétes jelentésű szavak

ellentétes jelentésű szavak összekapcsolása c) Szervetlen szóösszetétel 2.) Képzett szavak - igéből képzett igék - igéből képzett névszók - névszóból képzett névszók - névszóból képzett igék 3.) A szóalkotás ritkább módjai - szóelvoná Nyelvtan - 3. osztály Nyelvtani ismeretek harmadik osztályosok számára a kijelentő, kérdő, felkiáltó, óhajtó és felszólító mondatokról, a rokon értelmű és ellentétes jelentésű szavakról, valamint az igenevekről 3.osztály Egyszerű szerkezetű mesék, elbeszélések eseményeinek elmondása néhány összefüggő Egyjelentésű, többjelentésű, azonos alakú, rokon értelmű, ellentétes jelentésű szavak. 2. A szófajokról tanultak bővítése A főnév jelentése, fajtái, toldalékai 3. osztály. 1. Húzd alá a versben található mellékneveket! 3. Írd a szavak előtt álló betűket a megfelelő helyre! A. megálló B. író C. betű D. gömbölyű E. repülő . F. játék G. szép H. megy I. mosolygó J. száll 9. Írd le az ellentétes jelentésű párját az alábbi mellékneveknek alakpár, alakváltozat, ellentétes jelentésű szavak, több-jelentésű szavak, azonos alakú szavak, rokon értelmű szavak Egy jelentés Több jelentés Egy alak Több alak 5. Helyezd el a táblázatban az alábbi szavakat, szó-párokat! állítmány, bár, bárpult, bicikli - kerékpár, centrifugális

Nyelvtan - 7. hét - Suline

Kategória: tanulni jó 7th angol ellentétes english grade grammar jelentésű kiejtés nyelvtan opposites segítség szavak Bejegyzések navigációja < Previous Digitális Tanrend - Angol óra - Have/has got Ellentétes jelentésű szavak típusai. Dubois 2002 megállapítja, hogy a szavak közötti jelentésbeli ellentéteknek több típusa van, amelyeket nem könnyű megkülönböztetni, ezért egyes nyelvészek az antonímia terminust általánosként használják, és ennek több típusát határolják el, mások pedig megkülönböztetnek antonim szavakat, komplementárisokat és. 5.b osztály 2020. május 19., kedd. 2020. május 19. Nyelvtan Angi nénivel. Ellentétes jelentésű szavak. PL.: KICSI ↔ NAGY REGGEL ↔ ESTE NAPPAL ↔ ÉJJEL SÓS ↔ SÓTLAN. BOLDOG-BOLDOGTALAN. TÖBB-KEVESEBB De ezek a szavak feltétlen legyenek rajta, amit tanultunk!. A hangalak és jelentés kapcsolatát az határozza meg, hogy melyikből mennyi van, és milyen közöttük a viszony. Léteznek: hangutánzó, hangulatfestő, egyjelentésű, többjelentésű, azonos alakú, rokon értelmű, hasonló alakú és ellentétes jelentésű szavak

Év végi vizsga 6. c osztály (2016) A vizsga részei: 1. Hangos olvasás a kijelölt szövegből 2. Az olvasott szöveg cselekményének elmondása (szöveghűen, saját szavakkal) 3. Szómagyarázat a szöveg szavaihoz kapcsolódóan 4. Beszélgetés a tanult fogalmakról: irodalomból és nyelvtanból egyaránt (a tételeknél szerepelnek) 5 A szavak jelentése és szerkezete 15 A szavak jelentése 16 A szavak szerkezete 18 A szófajok 25 A főnév 26 A névutó 37 A melléknév 40 A számnév 42 Találd meg az ellentétes jelentésű szavakat! Ellentétes jelentésű szavak: Kódtáblázat: X ? • ! Ø — ⇓ ! ∆ FEBRUÁR 17. - HÉTFŐ - IRODALOM AZ ÓRA ANYAGA: Petőfi: János vitéz (11-13. fejezet)- hangutánzó és hangulatfestő szavak használata elbeszélésekben ÍRÁSBELI HÁZI FELADAT: Szépítő körülírás készítése/ mesetérkép készítése SZÓBELI HÁZI FELADAT: A füzetbe é s a regiszterbe leírtak megtanulása FEBRUÁR 18. - KEDD - NYELVTA

magyar nyelv 3. évfolyam Futó Mária Tartalom: A melléknév fogalma A melléknév fokozása Rokon értelmű és ellentétes jelentésű melléknevek A melléknevek helyesírása MILYEN? MIFÉLE? MEKKORA? Milyen a ? A melléknév tulajdonságot fejez ki Ellentétes jelentésű szavak (34. óra 03. 04.) - az ellentétes jelentésű szavak jelentése ellentétes egymással, hangalakja eltérő - az ellentétes jelentésű szópárok szófaja megegyezik. pl.: halad - áll , szép - csúnya. jelölése: Hangutánzó, hangulatfestő szavak (35. óra 03. 08. Beszéd, olvasás, fogalmazás 3. osztály - Első félév összetett szavak olvasása..... 49 5. Szólásmondások tagolása. Szöveg- és mondatfonetikai eszközök Ellentétes jelentésű szópárok olvasása, ezek mondatba helyezése.. 51 7. Verstagolás. Szószerkezetek folyamatos olvasása

Nyelvtan - 2. osztály Sulinet Tudásbázi . 2 betűs szavak: 3 betűs szavak: 4 betűs szavak: 5 betűs szavak: 6 betűs szavak: 7 betűs szavak: 8 betűs szavak: 9 betűs szavak: 10 betűs szavak: 11 betűs szavak: 12 betűs szavak: 13 betűs szavak: 14 betűs szavak: 15 betűs szavak: 16 betűs szavak ; 5 betűs szavak 6. évfolyam — MNy2 feladatlap / 3 2015. január 22. 1. Fejtsd meg a szót a minta alapján! Minta: Ú K = ÜL (Az ábécében az Ú betűt követi az Ü, a K betűt pedig az L.) Ű Ny M Y =.. a 2. a) Az alábbi szavak közül karikázd be annak a betűjelét, amelyiknek a jelentése alapvetőe Nastavna jedinica / Tanítási egység: A rokon értelmű és ellentétes jelentésű szavak. Nastavna sredstva i pomagala / Segédeszközök: 1. Sredstva / Eszközök. 2. Pomagala / Segédeszközök. Dnevna priprava za nastavu / Óravázlat. A rokon értelmű és ellentétes szavak fogalmának megértése, helyes használatuk gyakoroltatása.

ellentétes értelmű szavak kapcs angolul a DictZone online magyar-angol szótárban. Kiejtés, fonetikus leírás és angol példamondatok egy helyen. Nézd meg Tinta könyvkiadó kiadványai, elektronikus online szótárak. Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban! 316 oldal, B/5, keménytáblás 4990 Ft ISBN 9789634091653 2012: A Magyar ellentétszótár a magyar szókincs elemeit a szavak ellentétes jelentése alapján rendszerezi. A magyar szótárirodalomban mindeddig a magyar nyelv szavait ellentétes jelentésük alapján átfogó.

Ellentétes - Magyar-angol Szótá

5.a osztály 2020.04.03. péntek 2. óra Magyar nyelv Tananyag: Ellentétes jelentésű szavak A hasonló alakú szavak Elvégzendő feladatok: 1. Mondd fel hangosan az egyjelentésű-, többjelentésű-, azonos alakú-, rokon értelmű szavak szabályát! 2. Ellenőrizd magadat a könyvből! 3. Mf. 88/1.4. 4 3. osztály BOLYAI FARKAS. Pótoljátok a hiányzó magánhangzókat az alábbi ellentétes jelentésű szópárok-ban! Ügyeljetek a helyesírásra és arra, hogy valóban ellentétes szavak jöjjenek ki! A kiegészített ellentétpárokat írjátok a válaszlapra! b . t . g - . g IV. A szavak alakja és szerkezete Ismeretek Követelmények Egy-, többjelentésű és azonos alakú szavak; hasonló alakú szavak; rokon értelmű szavak és kifejezések. Szólások és közmondások. Az ellentétes jelentésű szavak. A hangutánzó és a hangulatfestő szavak

5 osztály rokon értelmű és ellentétes jelentésű - Tananyago

Magyar ellentétszótár Ellentétes jelentésű szavak szótára Cikkszám: TIN653. 4 990 Ft A Magyar ellentétszótár a magyar szókincs elemeit a szavak ellentétes jelentése alapján rendszerezi. A magyar szótárirodalomban mindeddig a magyar nyelv szavait ellentétes jelentésük alapján átfogó módon nem szótározták, nem. - hasonló jelentésű szavak: elsősorba fokozati különbségek vannak a jelentések között (pl. ér - patak - folyó, eső - zivatar - égszakadás). e) Ellentétes jelentésű szavak (antonimák) eseténa hangalak eltér egymástól, a jelentés pedig ellentétes egymással (pl.kicsi - nagy, ad - vesz, sok - kevés, jön - megy)

Az ellentétes jelentésű. szavak. 6. oldal: A magánhangzók helyesírása. 3. 13-18. 10-11. oldal: Őszi mese (Zelk Zoltán) A történet feldolgozása, szavak és kifejezések magyarázata, mondatba foglalása, válogató olvasás. 12-13. oldal: Az esőcsepp látogatóba megy (Bálint Ágnes nyomán) A történet feldolgozása. 5.b osztály 2020.04.01. szerda 5. óra Magyar nyelv Tananyag: Ellentétes jelentésű szavak A hasonló alakú szavak Elvégzendő feladatok 1. Mondd fel hangosan az egyjelentésű-, többjelentésű-, azonos alakú-, rokon értelmű szavak szabályát! 2. Ellenőrizd magadat a könyvből! 3. Mf. 88/1.4. 4

5. osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály Fontos linkek Cyberbullying Cyberbullying videók E-tankönyvek Innen éred el az elektronikus tankönyvet. Hittankönyv 9 (Baptista) Ellentétes jelentésű szavak szótára Értelmező szótár + Idegen szavak szótár A problémás szavakat a szóhasználati tudnivalók teszik teljessé: kifejezések, szólások, közmondások; a rokon értelmű és ellentétes jelentésű szavak, formai változatok, nyelvtani tudnivalók Hébe-hóba hetet-havat összehordunk, amiért aztán kapunk hideget-meleget. Az előző mondatban három azonos szerkezetű ellentétpár szerepel, még ha talán ez nem is tűnt fel elsőre mindenkinek. Kezdjük a végéről, és haladjunk visszafelé! Szemantikai csattanó is lesz, ígérem. Ismételjük át, amit tanultunk! A hangutánzó és a hangulatfestő szavak - a hangalak önmagában hordja vagy sejteti a jelentést o Hangutánzó szavak: emberek, állatok, dolgok, jelenségek hangját utánozzák pl. csicsereg, dörmög, csattan, reccsen o Hangulatfestő szavak: jelentéshez kapcsolódó érzést, hangulatot, mozgást fejeznek ki pl. ballag, lomha, tutyimuty

Az ellentétes jelentésű szavak 26 Gyakoroljunk! 76 A többjelentésű szavak 28 Az igekötős igék 78 Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv 4. osztály . Fülöp Mária , Kiadás éve: 2008 . Antikvár könyv . 2 000 Ft. 3. osztály Az itt következő két feladatot 15 perces felkészülési idő után kell a zsűri előtt ismertetnetek, legfeljebb 5 percben. Ezt követően kell további 4 percben bemutatnotok a szabadon választott produkciótokat. 1. feladat (2 pont): A felsorolt hat szóból öt rokon értelmű, illetve hasonló jelentésű A harmadik fejezet a szavak jelentésével foglakozik. A szókincsbővítő feladatok mellett az egyjelentésű, többjelentésű, rokon értelmű, ellentétes jelentésű szavak csoportosítását tanulják a diákok. E fejezet rövidségét a szótanuló kártyacsomag ellensúlyozza, amely kifejezetten a szókincsbővítés eszköze (Szavak: 3, 5, 5 betűs) Lövei Sándor (Szavak: 5, 6 betűs, Összesen: 11 betűs) magyar költő Ellentétes jelentésű (rész)találat: Gyakran használt keresőkifejezések: pióca testrésze, cip ő. Feladataink megtekintéséhez a SMART Oktatási Szoftvercsomag 2013, Microsoft Office 2007-2016, WordWall program telepítése szükséges.. Letöltéshez kattintson ide: SMART Notebook 11.1 - Telepítési segédlet: vide

Rokon értelmű szavak (szinonima), azonos alakú szavak

Főnevek 3. osztály - Bemutató óra gyerekekkel. Tízesátlépés gyakorlása (kutyával) Logikai kirakó madárijesztővel. ol-vas-ni ta-nu-lok! 1. osztály. Számolás -500-ig (3. osztály) A vízpart élővilága (1-5. osztály részére) - Környezetismeret. Hunyadiak. Karácsonyi könyvjelzők. Ellentétes jelentésű szavak (2-4. Ellentétes jelentésű (antoním) szavak: - Hangalakjuk különböző, jelentésük ellentétes. Jelentésmező: - Olyan szavak vannak benne, melyekben alá-, fölé-, mellérendelt fogalmak vannak. pl.: gyümölcs alma körte zöldalma császárkört Az ellentétes kötőszavakat a tanulók megtanulják. Nyelvtanórán a táblára felírt mondatokkal ellentétes mondatot kell mondaniuk a tanulóknak. 5. Régies: Szemközt levő (személy, épület, táj), amely átellenben áll, terül el. A sarokkal ellentétes épületben van a bank. Tánc közben az ellentétes személy kezét megfogjuk Nyelvtan 03. 24. A következő feladatsort kérlek, hogy teljesen egyedül oldd meg!Nem baj, ha hibázol, vagy valamelyik feladatot nem tudod. Szeretném tudni, mennyire tudod már az igékről eddig tanultakat A szavak jelentése: egyjelentésű szavak; Többjelentésű és azonos alakú szavak; Az ellentétes jelentésű szavak; A rokon értelmű szavak; Szavak a mondatban,toldalékolás; A -ba, -be vagy -ban, -ben toldalékok; A -tól, -től, -ból, -ből és a -ról, ről toldalékok; A -val, -vel toldalékok; A kiejtéstől eltérő írásmód: -l

A kézikönyv 13700 vastag betűs címszó ellentétes jelentésű szavait sorolja fel a következő három szempont alapján: A szavak között a résztvevők nézőpontjából rajzolódik ki az ellentétes viszony. (Pl: ad - kap; nyer - veszít; orvos - beteg. Nyomkodós feleletválasztós teszt az ellentétes jelentésű szópárok gyakorlására. Find the antonym. Nyomkodós teszt ellentétes jelentésű szavakkal. Jelöld meg a megfelelő választ! 1/15. 1) bright. Ellentétes értelmű szavak szóképzéssel - egy gyors teszt. Tovább. Fehér Sára | 2013. Apr 05 3. osztály Nyelvtan-helyesírás: 1. Mondatfajták felismerése, mondatvégi írásjelek kitétele. 2. Szavak: - rokon értelmű szavak gyűjtése, szósor folytatása pl. fut, rohan - ellentétes jelentésű szavak párosítása 3. Szófajok: - megadott szavak csoportosítása szófajok szerint (főnév, ige, melléknév A Magyar ellentétszótár a magyar szókincs elemeit a szavak ellentétes jelentése alapján rendszerezi. A magyar szótárirodalomban mindeddig a magyar nyelv szavait ellentétes jelentésük alapján átfogó módon nem szótározták, nem térképezték fel. Ezért újszerű és hiánypótló a Magyar ellentétszótár. A kézikönyv 13700 vastag betűs címszó ellentétes jelentésű. 2. A szó. Hangalak és jelentés. A hangutánzó és a hangulatfestő szavak. A jelentésmező 3. Egyjelentésű, többjelentésű, azonos alakú szavak 4. Hasonló alakú, rokon értelmű, ellentétes jelentésű szavak 5. Egyszerű szó, összetett szó, többszörösen összetett szó. A szóelemek: szótő és a toldalékok 6 A szavak jelentése (azonos alakú, rokon értelmű, ellentétes jelentésű szavak) A szótő és a toldalék. Szóalkotási feladatok; A magánhangzók és mássalhangzók írása (időtartama, a j hang jelölése a szavakban, a kiejtéstől eltérő mássalhangzó-kapcsolatok egyszerűbb esetei) 4. osztály: Szövegalkotás (levélírás

 • 360 bar.
 • Vicces képszerkesztő online.
 • Komfortos binokuláris látás.
 • Tp link nc210.
 • Európa legmagasabb hullámvasútja.
 • Mazda 6 2.0 cd te műszaki adatok.
 • Szállodai munka szállással budapest.
 • Az emlékezés napja teljes film.
 • Testvér dal.
 • Toxikus sokk szindróma modell.
 • Rákok fejlődése.
 • Dóra a felfedező m2.
 • Photoshop effect.
 • Apia samoa.
 • Trapéz átlóinak kiszámítása.
 • Kártolt gyapjú.
 • Pa 63 pisztoly részei.
 • Egy ropi naplója összes rész.
 • Nagyi mese.
 • Pont és egyenes távolsága térben.
 • Kataszter jelentése.
 • Praktiker ásó.
 • Jason earles filmek és tv műsorok.
 • Házi studio.
 • Mazda 6 2.0 cd te műszaki adatok.
 • O nagy gábor mi fán terem pdf.
 • Nikon üveggömb.
 • Neckermann legoland dania.
 • Gennyes pókcsípés.
 • Unlock zip online.
 • Dm nivea.
 • Trófea budapest.
 • Ben barnes.
 • Hajhullás menopauza után.
 • George st pierre harcművészetek.
 • Műkő konyhapult árak.
 • Mezőgazdasági balesetek.
 • Rövid szaszon frizura.
 • Stressz tünetei szédülés.
 • Buborék fesztivál balatonboglár.
 • Háztartási napló minta.